• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrzej Furtak prowadzący działalność pod nazwą Ośrodek Wypoczynkowy "U Furtoka", ul. Jana Pawła II 291, 34-425 Biały Dunajec, dalej jako „Administrator”.
  • Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • rozwiń treść »